QE Nr. 3 - KAMILA

Kamila je vystudovaná laborantka, svému oboru tedy perfektně rozumí. Jako jediná nám dává na náš sběr QEček i odborný pohled a sem tam si nás i proklepne po krevní stránce. Hledá, co jsme udělali špatně a zda QEčka správně kombinujeme, aby mohla fungovat tak, jak to umí.